WISKOZYMETR


wiskozymetr analogowy Brookfield
Wizkozymetr - jak sama nazwa wskazuje to przyrząd pomiarowy do pomiaru wiskozy (lepkości) płynów.
Wiskozymetry popularnie nazywane również lepkościomierzami dzielą się na kilka typów w zależności od  sposobu  pomiaru lepkości.
 
Zasadniczo rozróżniamy następujące typy lepkościomierzy:
 - wiskozymetry rotacyjne - Brookfielda
 - wiskozymetry z opadającą kulką - Hoepplera
 - wiskozymetry kapilarne - Englera i Ostwalda
 - wiskozymetry wypływowe - kubki Forda
 - wiskozymetry wibracyjne - stosowane głównie w przemyśle
 
Wiskozymetr Brookfield CPS
Obecnie najczęściej stosowanymi w laboratoryjnych pomiarach lepkości są wskozymetry rotacyjne, zwane również wiskozymetrami Brookfielda. Nazwa pochodzi od nazwiska Dona Brookfielda, który w 1932 roku opracował, a następnie w 1934 roku zaczął produkować pierwsze lepkościomierze rotacyjne.
 

Zalety wiskozymetrów rotacyjnych, takie jak bardzo szybki i powtarzalny pomiar skutkowały przez dziesięciolecia ciągłym rozwojem i udoskonalaniem lepkościomierzy rotacyjnych Brookfielda. Obecnie produkowane lepkościomierze posiadają
mikroprocesorowe sterowanie oraz możliwość przesyłania i obróbki danych w komputerach osobistych. W ciągu kilkudziesięciu lat rozwoju lepkościomierze rotacyjne Brookfield zostały wzbogacone w wiele przystawek i specjalistycznych akcesoriów umożliwiających pomiary lepkości w możliwie szerokim spektrum płynnych próbek.
 

Aby zostać jednym z tysięcy zadowolonych użytkowników tych doskonałych przyrządów pomiarowych, wystarczy skontaktować się z firmą LABO PLUS będącą od ponad 20 lat  autoryzowanym dystrybutorem Brookfield Engineering Laboratories w Polsce.
Każdemu zainteresowanemu laboratoryjnymi oraz przemysłowymi pomiarami lepkości pomożemy dobrać do jego aplikacji optymalny cenowo wiskozymetr.

Prowadzimy również autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich wiskozymetrów Brookfielda oraz coroczne kalibracje i adjustacje sprzedanych aparatów.
Wiskozymetry Labo Plus